Bézier curve

Bézier curve
Bezjė kreivė statusas T sritis informatika apibrėžtis Parametrinis kreivės vaizdavimo būdas plokštumoje arba erdvėje. Bezjė kreivės formą galima interaktyviai ir lengvai valdyti, keičiant valdančiųjų taškų pozicijas. Šios savybės panaudojamos ↑vektorinės grafikos programose. Naudojami Bernulio polinomai, kai duota kreivės pradžios, pabaigos ir keli ją valdantys taškai. Paveiksle A, B, C ir D taškai vaizduoja kubinę Bezjė kreivę. Kreivės pradžia – taškas A, einama B ir C taškų kryptimis (per šiuos taškus kreivė neina) pabaigos taško D link. Atstumas tarp A ir B taškų nurodo, kiek tęsiasi kreivė B kryptimi, kol pasuks D link. Iliustraciją žr. priede. Parametrinė kubinės Bezjė kreivės išraiška yra tokia: P(t) = A(1 – t)³ + 3Bt(1 – t)² + 3Ct²(1 – t) + Dt³, 0 \{\{ t \{\{ 1. Kreivė pavadinta pirmą kartą jos savybes aprašiusio prancūzų matematiko Pjero Bezjė (Pierre Bézier) vardu. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. Bézier curve ryšiai: dar žiūrėkvektorinė grafika

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Bézier curve — /bezˈi ā kûrv/ noun A curve, used eg in car body design, that is created from two fixed end points and two or more control points which can be moved to alter the shape of the curve ORIGIN: Pierre Bézier (1910–99), French engineer …   Useful english dictionary

  • Bézier curve — Cubic Bézier curve A Bézier curve is a parametric curve frequently used in computer graphics and related fields. Generalizations of Bézier curves to higher dimensions are called Bézier surfaces, of which the Bézier triangle is a special case. In… …   Wikipedia

  • Bezier curve — curve produced by a special set of mathematical formulae …   English contemporary dictionary

  • Bezier curve — /ˈbɛziə kɜv/ (say bezeeuh kerv), /ˈbɛzjeɪ/ (say bezyay) noun a mathematical curve defined by several control points that mark the start, end, and intermediate points of the curve …  

  • Bézier curve — noun A cubic curve used as a spline, defined by four control points, of which two are the ends, and the other two determine the velocity with respect to the parameter at the ends …   Wiktionary

  • Bézier surface — Bézier surfaces are a species of mathematical spline used in computer graphics, computer aided design, and finite element modelling. As with the Bézier curve, a Bézier surface is defined by a set of control points. Similar to interpolation in… …   Wikipedia

  • Bézier — can refer to:*Pierre Bézier, French engineer and creator of Bézier curves *Bézier curve *Bézier triangle *Bézier spline *Bézier surface * The town of Béziers in France * AS Béziers Hérault, a French rugby union team *Bézier Games, an American… …   Wikipedia

  • Bézier triangle — A cubic Bézier triangle is a surface with the equation:(alpha s+eta t+gamma u)^3 | 0 le s le 1, 0 le t le 1, 0 le u le 1, s+t+u=1:=egin{matrix} eta^3 t^3 + 3alphaeta^2 st^2 + 3eta^2gamma t^2 u + 3alpha^2eta s^2 t + 6alphaetagamma stu +… …   Wikipedia

  • Bézier spline — In the mathematical field of numerical analysis and in computer graphics a Bézier spline is a spline curve where each polynomial of the spline is in Bézier form.DefinitionGiven a spline S of degree n with k knots x i we can write the spline as a… …   Wikipedia

  • bezier — noun A Bézier curve …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”